Pirkimo - pardavimo taisyklės

 • Užsakymus pateikite internetu http://www.crystalbloombox.com/. Jei kils klausimų, skambinkite +37068579710, arba rašykite info@crystalbloombox.lt.
 • Užsakymai yra priimami 24/7.
 • Prekes siunčiame per kurjerius/paštomatus/autobusų siuntas/Lietuvos paštą nurodytu adresu visoje Lietuvoje. Siuntimo trukmė 1-3 darbo dienos. Siuntimo kaina 2-6 Eur.
 • Prekių pristatymas Vilniuje vykdomas nuo pirmadienio iki sekmadienio nuo 9 iki  21 val. Kituose miestuose nuo prmadienio iki penktadienio nuo 8 iki 17 val.
 • Informuosime Jus apie prekių išsiuntimą, pateiksime siuntos numerį, kad galėtumėte sekti savo užsakymą.
 • Užsakovui pageidavus, prieš pristatant gėles atsiųsime nuotrauką (Gėlių atspalvis retais atvejais gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduotų nuotraukose).
 • Gavėjo pageidavimu, gėlės gali būti perduodamos patikimiems tretiems asmenims (pvz. kaimynams ir kt.). Darbovietėje, neradus gavėjo, gėlės perduodamos jo bendradarbiams.
 • Jei gavėjas atsisako priimti gėles, apmokėjimas užsakovui negrąžinamas. Gavėjas negali reikalauti pakeisti užsakytų prekių į pinigus ar kitas prekes.
 • Pretenzijos iš gavėjo dėl kokybės priimamos tik užsakymo įteikimo metu.
 • Siuntą iš pašto ar siuntų skyriaus galima atsiimti tik su asmens dokumentu.

Apmokėjimas

Užsakymai yra apmokami prieš gėlių pristatymą.

Privatumo politika

Bendrieji nuostatai

Vadovaujamės LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus

Asmens duomenys šioje privatumo politikoje suprantami kaip fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir kiti duomenys kaip jie apibrėžiami LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Informacijos rinkimo būdai

Mes renkame savo klientų asmens duomenis naudodamiesi:

 • registracijos formomis,
 • kai perkate mūsų prekes ar gaunate paslaugas bei nurodote savo asmens duomenis užsakymuose bei sutartyse,
 • jums pateikus savo asmens duomenis elektroniniu paštu, internetu ar kitu būdu.

Informacijos rinkimo tikslai ir renkami duomenys

 • Prekių užsakymo, pardavimo ir pristatymo tikslu – vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.
 • Naujienlaiškio užsakymo tikslu – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, miestas, veiklos sritis.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu (esant sutikimui) – Kliento vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.
 • Administruodami savo svetainę ir diagnozuodami galimus sutrikimus mes galime naudoti jūsų IP adresus.

Asmens duomenų naudojimas

Mes naudojame jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • tvarkydami klientų registraciją, užklausas,
 • priimdami užsakymus, sudarydami sutartis, jas vykdydami,
 • teikdami jūsų užsakytas prekes ir paslaugas,
 • gerindami savo paslaugų kokybę bei prekių asortimentą,
 • siųsdami naujienlaiškius,

Mes taip pat naudojame agreguotus jūsų asmens duomenis (kad nebūtų galima nustatyti konkretaus vartotojo vardo, pavardės):

 • klientų portretui apibūdinti,
 • atlikdami interneto svetainės auditą.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • teisėsaugos institucijoms, kitoms valstybinėms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 • siekiant išieškoti įsiskolinimą ar jums nevykdant įsipareigojimų, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti advokatui ar skolų išieškojimo bendrovei.
 • asmenims, teikiantiems UAB Gumix Group asmens duomenų tvarkymo paslaugas, kompiuterinių sistemų priežiūros mpaslaugas, buhalterines paslaugas, teisines paslaugas, auditoriams ir panašias paslaugas teikiantiems asmenims, tačiau tik tiek, kiek būtina šioms paslaugoms atlikti.
 • esant kitam teisėtam interesui, jei jis neprieštarauja  LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytiems draudimams

Tiesioginė rinkodara

Stengiamės mūsų klientus pirmuosius informuoti apie galinčią sudominti informaciją: ypatingus pasiūlymus, naujienas ir paslaugas.

Jūsų suteiktas el. pašto adresas, telefono numeris ar kiti asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojamas tik esant jūsų sutikimui.

Informacijos saugojimo terminai

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti.

Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus, nebent teisės aktais būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

Nepaisant aukščiau nurodytų informacijos saugojimo terminų, jūsų asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu jūsų pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar jeigu mes esame pastebėjęs atitinkamo kliento padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais (nenurodydami nesutikimo motyvų) ar Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytais atvejais,  pareikalauti ištrinti savo asmens duomenis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytais atvejais,  turėti kitas teises, numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Gavę  jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Jūsų prašymu atsakymas bus pateiktas raštu. Atskirais atvejais šis terminas gali būti pratęstas dar iki 30 kalendorinių dienų, jei duomenys yra didelės apimties ir kitais panašiais atvejais.

Slapukų naudojimas

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai yra plačiai naudojami interneto svetainėse, kad jos veiktų, dirbtų efektyviai, ir galėtų teikti informaciją svetainių savininkams.

Mes naudojamės slapukais siekdami nustatyti mūsų auditorijos dydį ir vartojimo įpročius mūsų interneto svetainėje. Mūsų tikslas – kiek įmanoma personalizuoti teikiamas paslaugas pagal jūsų interesus.

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame:

 • nustatyti grįžtančius, registruotus vartotojus siekiant atverti jiems užsakytą turinį ar paslaugas,
 • siekiant išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams svetainės lankytojams,
 • jūsų vartojimo įpročių stebėsenai siekiant pateikti būtent jums aktualų turinį ir tobulinti tinklalapį pagal jūsų pageidavimus.

Slapukai renka anoniminę informaciją, kokiuose puslapiuose lankotės. Taip sužinome, kokia tinklalapio informacija labiausiai domina mūsų skaitytojus.

Jūsų sutikimas

Sutikdami su šia Privatumo politika, jūs sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi joje nustatyta tvarka.

Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

Tinklalapio administratorius turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami tinklalapyje, privatumo politikos skiltyje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, susisiekite su mumis info@crystalbloombox.lt